Over De Drom

De Drommedaris in zijn huidige vorm als centrum van cultuur bestaat al een flink aantal jaren en is ontstaan uit een studentenorganisatie die in de Drommedaris zijn huisvesting had. Wij hebben als doel de culturele vorming van jongeren en volwassenen en het laten kennismaken van jongeren en volwassenen met de creativiteit van de mensheid op verschillende vlakken.

Ons doel:
De culturele vorming en ontwikkeling van jongeren en volwassenen en het laten kennismaken van jongeren en volwassenen met de creativiteit van de mensheid op verschillende vlakken zoals toneel, dans, zang, muziek, theater, lezingen en vele andere (podium-)kunsten, met name in en rondom het historisch pand  De Drommedaris te Enkhuizen.

Wij trachten dit onder meer te verwezenlijken door:

  • de exploitatie van een cultureel centrum in De Drommedaris te Enkhuizen;
  • het stimuleren van onderlinge contacten en uitwisseling van vakkennis op cultureel gebied door middel van het organiseren of laten organiseren van cursussen, opleidingen, ontmoetingen, optredens enzovoort;
  • het onderhouden van een trefpunt in De Drommedaris en het bieden van accommodatie tegen betaling aan verschillende culturele instellingen en verenigingen;
  • het organiseren in het cultureel centrum van allerlei culturele activiteiten, zoals muziek, dans, theater, film, toneel, kleinkunst, enzovoorts.

Cultureel ondernemerschap

Net als andere theaters en culturele centra, kan De Drommedaris het culturele programma niet alleen bekostigen uit entreegelden en (teruglopende) subsidies.
Daarom onderneemt de Drom commerciele activiteiten (horeca en zaalverhuur). De verdiensten hieruit komen ten goede aan het culturele programma. Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn sponsoren en donateurs.

Organisatie

De Drommedaris is een stichting met een bestuur bestaande uit vrijwilligers. De dagelijkse werkzaamheden, culturele programmering, horeca en evenementen worden uitgevoerd door een klein professioneel team van betaalde krachten. Daarnaast werkt de Drom met veel vrijwilligers die allerhande taken vervullen van gastvrouw/ of heer, publiciteitsmedewerker, administratief medewerker, en concierges. In totaal werkt de Drom met c.a. 65 vrijwilligers.  Zonder de enorme inzet van deze vrijwilligers zou de Drom niet kunnen draaien.

Bestuur

De Stichting wordt bestuurd door Linda Damhuis (voorzitter / programmering), Marjolein Vink (secretaris / programmering), Gerrit Harlaar (penningmeester), Lara Timmerman (Sponsoring/ PR & Communicatie), Rem Schuijt (sponsoring), Willem Hansen (horeca)

Professioneel team

De dagelijkse leiding van de Drom is in handen van Gerdien van Tongeren. Als Algemeen en Cultureel manager is zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Drom, de culturele programmering, samenwerking met vrijwilligers en met andere culturele instellingen in Enkhuizen en omstreken.

Emily Lintvelt en Sanne de Jong zijn verantwoordelijk voor alle particuliere en zakelijke evenementen in de Drommedaris. Samen met een klein team van bevlogen oproepkrachten managen zij het commerciële gedeelte van de Drommedaris.

MEER INFORMATIE ANBI STATUS DROMMEDARIS 
bestuur@drom.nl