Sponsors

Dankzij onze sponsoren is de realisatie van de verbouwing en herinrichting van de Drommedaris mogelijk gemaakt. Daarnaast is de Drommedaris dankbaar voor de sponsoren die het theater structureel ondersteunen waardoor er een mooi cultureel programma geboden kan worden.

Wilt uw bedrijf of organisatie ook sponsor worden van de Drom? Neemt u contact met ons op.

Wij  informeren u graag over de mogelijkheden.

Hoofdprogramma sponsors


  • Oriental Seeds B.V.

    Theo Cuppen, CEO: Persoonlijk heb ik 17 jaar in Enkhuizen gewoond en gewerkt (Sluis & Groot). Daar heb ik dus het mooie zaadvak geleerd en ook de Enkhuizers leren waarderen. Op enig moment heb ik mijn eigen zaadbedrijf (Oriental Seeds bv) opgericht en ben toen ook verhuisd naar Limburg. En enige jaren later heb ik tezamen met Rob Baan de firma Koppert Cress overgenomen. Beide firma’s zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaangevende bedrijven, ieder op hun specifieke vakgebied: Oriental Seeds Bv als onafhankelijke zaad producent en Koppert Cress als de producent van cressen en eetbare specialities voor de culinaire wereld. En in al die jaren is de band met Enkhuizen, zowel zakelijk alsmede privé, erg sterk gebleven. Ik kom er regelmatig om mijn zakelijke contacten te onderhouden. En ik kom er nog vaker om mijn vrienden te ontmoeten.

    Het is dan mooi en het voelt ook goed om op dit moment iets terug te doen voor de plaats die zoveel betekent in mijn leven: de sponsoring van een mooi gebouw waar de mensen van Enkhuizen cultuur kunnen proeven en sociale contacten kunnen aangaan en uitbouwen. Het is een chapeau naar Enkhuizen toe.

  • Koppert Cress

ProgrammasponsorsHoofdsponsors verbouwing

Rabobank West-Friesland

Ellen Basjes, Communicatieadviseur, ‘Het is een prachtig historisch monument in ons werkgebied en sluit aan bij onze sponsorpijler cultuur.

De Drommedaris is er voor iedereen. Het programma is voor jong en oud en als de verbouwing klaar is dan is het gebouw en de theaterzalen veel toegankelijker geworden voor bezoekers. Wij hopen dat veel bezoekers kunnen genieten van de prachtig verbouwde Drommedaris’.

Incotec Group BV

“Incotec is een bedrijf dat haar oorsprong en hoofdvestiging in Enkhuizen heeft. Het bedrijf heeft daarom een hele nauwe verbondenheid met de stad Enkhuizen niet alleen als bedrijf maar ook via haar medewerkers. Wij als Incotec zijn trots op onze stad en vinden het heel belangrijk dat onze stad zich positief blijft ontwikkelen, waarbij wij het behoud van ons cultuurgoed uitermate belangrijk vinden. De sfeer van onze stad wordt niet alleen bepaald door de inwoners maar ook door de omgeving, door het stadsbeeld, door de gezelligheid, door de bedrijvigheid en het aanbod van cultuur.

De Drom is daarbij voor ons het boegbeeld van Enkhuizen, het aangezicht van de stad en een stuk cultuurgoed dat onderdeel is van het DNA van ons mooie Enkhuizen. Daarom vinden wij het uitermate belangrijk onze bijdrage te leveren aan het behoud van de Drom in combinatie met een optimaal gebruik van dit prachtige monument”.

Enza Zaden

Annet Langedijk-Mazereeuw: “De Drommedaris is het beeldbepalende monument van Enkhuizen en is dit ook jarenlang van Enza Zaden geweest. Al vanaf 1943 werd de Drommedaris gebruikt in het logo van de toen nog Enkhuizer Zaadhandel.

Ook was Enza Zaden vele jaren gevestigd onder de rook van dit icoon van Enkhuizen. Niet alleen daarom dragen wij de Drommedaris een warm hart toe. Dit prachtige historische pand, met zijn vele culturele en zakelijke mogelijkheden, aanpassen aan de wensen van de huidige en toekomstige generaties. Daar gaan we toch met z’n allen voor!”

Syngenta Seeds BV

“Enkhuizen staat sinds de VOC-tijd op de internationale kaart. En de Drommedaris is een icoon van dat roemruchte verleden. Ook in onze tijd is de markante vestingstad ver over de grenzen bekend. Syngenta en Enkhuizen zijn al meer dan een eeuw nauw verweven met elkaar. De firma Sluis & Groot – nu onderdeel van Syngenta – bracht een succesvolle zaadindustrie naar de haringstad. West-Friesland is de bakermat van de veredeling en de internationale handel in groente- en bloemzaden.

Mensen van over de hele wereld komen naar de Syngenta-vestiging aan het Westeinde. Een Drommedaris die enerzijds een rijke historie weerspiegelt en anderzijds aan alle moderne eisen voldoet is een perfecte plek voor het ontvangen van die voor Syngenta zo belangrijke gasten”.

Mediasponsor Noordhollands Dagblad:

Noordhollands Dagblad is marktleider in dagbladen voor de regio Noord-Holland. Noordhollands Dagblad verschijnt in acht regionale edities: Alkmaarsche Courant, Dagblad Kennemerland, Dagblad voor West-Friesland, Dagblad Waterland, Dagblad Zaanstreek, Enkhuizer Courant, Helderse Courant en Schager Courant. Elke editie bevat (inter)nationaal nieuws en een katern met nieuws uit de eigen regio.

Noordhollands Dagblad wil haar lezers aanzetten tot participeren in de maatschappij. We hebben als missie dat we mensen actief met elkaar en het verleden, heden en de toekomst van hun directe leef- en werkomgeving willen verbinden, zodat ze zich er echt thuis gaan voelen. Noordhollands Dagblad is daardoor nauw betrokken bij en zoekt samenwerking met verschillende regionale partijen en organisaties die mensen laten participeren in de maatschappij.

Met als uiteindelijk doel dat mensen in hun eigen regio vertrouwd kunnen ontdekken en geïnspireerd raken door lokale mensen, thema’s en de rijke cultuurhistorie. We ondersteunen de organisaties met de kracht van ons mediakanaal, met onze kennis en expertise.