25|04
do 25|04 19:00 uur

Martin Vis – Een Andere Kijk Op Politiek

Martin Vis is van huis uit natuurkundige. Na zijn actieve loopbaan kwam er eindelijk tijd vrij om eens echt uitgebreid na te denken over de volgende vraag: ‘Waarom wordt ons natuurlijk leefmilieu en daarmee onze toekomst vernietigd?’

Al gauw bleek dat er geen andere keuze is dan te stoppen met de groei-economie. Maar hoe moet je daarmee stoppen, zonder de kans te lopen op een economische en sociale ineenstorting? Na enkele jaren van studie is zijn website ‘Stemwijzervoordetoekomst.nl’ tot stand gekomen, waar deze lezing over gaat. Ook wordt er tijdens de lezing aandacht besteed aan vragen als ‘Welke maatregelen zijn er tegen overbevolking?’ en ‘Wat betekent ‘de vervuiler betaalt’?’.

De lezing nodigt uit tot discussie en geeft u hopelijk eens een andere kijk op politiek. Een mooie voorbereiding op de Europese Verkiezingen van 23 mei!

– 19:00 – deur open

– 19:30 – start lezing

– 20:15 tot 20:30 – pauze

– 21:00 – einde lezing, start discussie

– 22:00 – einde

Vrij entree