21|05
ma 21|05 11:00 uur

Lezing: Bij Enkhuizen begint de Victorie!

21 mei 1572. Bij Enkhuizen begint de victorie! Een boeiende voordracht met lichtbeelden over oorzaak, aanleiding en gevolg van de opstand en bevrijding van Enkhuizen. Daar begint een nieuw hoofdstuk in de vaderlandse geschiedenis. Enkhuizen, de eerste vrije stad in de Tachtigjarige Oorlog. En rond 1600 de grootste havenstad met 22.000 inwoners.

Oud journalist, stadsgids en schrijver van ‘Het geheim van de drie haringen’, Walter Haentjens, doet verslag. Hoe de inwoners in opstand komen. En zonder bloedvergieten het Spaansgezinde gemeentebestuur in de Drommedaris gevangen zetten. Waarna de opstand zich als een olievlek verbreidt over de Nederlanden.  Hoe de koning van Hispanje – die wij nog altijd eren in ons volkslied – als landheer wordt afgezworen. En de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als nieuwe onafhankelijke staat op de kaart wordt gezet. Toen een wereldprimeur. Nederland nu.

Vrij entree