23|04
ma 23|04.
09:30 uur

Inloopochtend Enigmahuis

Een inloopochtend voor mensen met geheugenproblemen, (toekomstig) mantelzorgers en voor iedereen die zich alleen of eenzaam voelt.

U bent altijd welkom, zonder indicatie
Het Enigmahuis is een welzijnsvoorziening waar u géén indicatie voor nodig heeft. We leveren géén zorg, maar we bieden u wel een luisterend oor, advies en ondersteuning. Alles kan hier en u hoeft niets. Als later meer of andere hulp nodig is, dan begeleiden we u bij de mogelijke vervolgstappen naar passende zorg en/of ondersteuning.

De opgeleide vrijwilligers verwelkomen u graag. Loopt u gewoon eens binnen voor een kopje koffie of thee. Het is gratis!

Wilt u meer weten over het Enigmahuis? Kijk dan op www.enigmahuis.nl.

Vrij entree