18|09
wo 18|09 09:00 uur

Expositie Melkmeisjes en andere oude meesters

Melkmeisjes en andere oude meesters

Finissage 7 december 2019 | 16:00 uur

Marja van Putten werkt sinds 1990 als beeldend kunstenaar in Amsterdam. Met de Melkmeisje-serie begon ze in 1992 in haar atelier in de Jordaan in Amsterdam
Ze reconstrueerde het bekende en zo genoemde schilderij ‘Het Melkmeisje’ van Vermeer. Ze schilderde de muur en het raam na in haar atelier, bedekte alles wat op de tafel lag met brons verf en slagroom, kopieerde de plint met de Delfts blauwe tegels en legde de attributen op de juiste plaats. Iemand anders heeft haar in de juiste Melkmeisje positie gezet.
Ze ontdekten dat het meisje in de pose, geschilderd door Vermeer, nooit de melk in de kom had kunnen gieten, terwijl haar gezicht tegelijkertijd in de richting van de toeschouwer is gericht, zoals in het schilderij van Vermeer. Ze zou er ongetwijfeld naast hebben gegoten!

Tot ongeveer 100 jaar geleden, zie je op schilderijen, dat de oude meesters vrouwen vaak schilderen met een sluier. Van 2004 – 2008 speelde Van Putten met dat gegeven door afbeeldingen van beroemde schilderijen en iconen van vrouwen met sluiers. Schilderijen van Vermeer, Rembrandt, maar ook Roodkapje, Droste, etc. Hierdoor ontstaat een relativerend beeld van de sluier als symbool van maagdelijkheid en verborgen seksualiteit. De sluier of hoofddoek is een symbool om te beschermen, te verleiden, uit te lokken, te verbergen, te discrimineren …
Natuurlijk heeft het onderwerp hoofddoek tegenwoordig een politieke betekenis, maar de eerste verwijzing heeft altijd te maken met de geschiedenis van de schilderkunst.

Marja van Putten exposeert dit najaar nog op diverse andere plekken (zie hieronder)

Milkmaids & other Old Masters

Marja van Putten is working as an artist since 1990 in Amsterdam. The Milkmaid series she started in 1992 in her studio in the Jordaan in Amsterdam
She reconstructed the famous, so-called painting ‘the Milkmaid’ of Vermeer, painted the wall and the window of her studio, covered everything laying on the table with bronze paint and whipped cream, copied the plinth with the Delft Blue tiles and put the attributes in the right place. Somebody else put her in the right Milkmaid position.
They discovered that the girl in the pose, painted by Vermeer, never could have poured the milk into the bowl, while her face at the same time is turned into the direction of the spectator, as in Vermeer’s painting. She would have made a mess!

About 100 years ago, most old masters depicted women with a headscarf or cap. From 2004 – 2008 she played with a number of images from famous paintings and icons to show the women with headscarves in many different ways. Paintings by Vermeer, Rembrandt, but also Little Red Riding Hood, Droste, etc. This creates a broad picture of the veil as a symbol of virginity and hidden sexuality and between two extreme types, the whore and the virgin. The headscarf was a symbol to protect, seduce, provoke, trap, discriminate …
Of course, the subject of headscarves today has a political meaning, but her first reference is always down to the history of painting.

100% FEMALE
INTERNATIONAL ART EXPOSITION
24 – 27 oktober 2019
Grote of St. Laurens Kerk Alkmaar

KUNSTHAL 45 DEN HELDER
LANDS END
27 oktober -15 december 2019
groepsexpositie SET#NET

PSYNAPSE GALERIE ROTTERDAM
INTERVENTIONS
solo, curator: Astrid Moors
opening 15 september 2019
finissage 13 oktober 2019
info https://www.marjavanputten.nl

Vrij entree