11|02
zo 11|02 15:00 uur

Derde Enkhuizer Drom Dictee

Woordkunstenaar Gerard Wortel zal voor deze editie speciaal voor de Drom een dictee maken met als thema ‘ETEN’ en zal tevens voor de muzikale omlijsting zorgen. De voorlezer zal deze keer een BN’er of bekende Enkhuizer zijn. Voor de hand ligt de waarnemend burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper.

De opzet

Goed spellen is hard werken, reden waarom is gekozen om het dictee deze keer te combineren met een amuse en een drankje.

De inzet

Individueel deelnemen blijft mogelijk, maar in teamverband is vaak nog leuker. Daarom willen we dit jaar de deelname van teams stimuleren. Doe mee met uw club, gezin, uw vrienden, buren, beroeps- of huisgenoten. Vanwege de grootte van de zaal is 40 het maximaal aantal deelnemers.

De voorzet

Om in de stemming te komen en uw vaardigheid te testen, zullen er vanaf 27 december in de regionale media (NHD/Enkhuizer Courant, weekblad de Drom, WEEFF en sociale media) wekelijks oefenzinnen en -woorden gepubliceerd worden om u voor te bereiden op ‘het echte werk’ op 11 februari.

De nazit

Na het schrijven heeft de jury tijd nodig om alle dictees te beoordelen en de beste te bekronen. Om deze spannende periode aangenaam te overbruggen en u te verrassen met weer andere taalkunstigheden, wordt de muzikale omlijsting van het Drom Diner-dictee verzorgd door Gerard Wortel, tevens auteur van het dictee. De officiële afsluiting van deze middag is gepland rond 17:30 uur.

De aanzet

Om deel te kunnen nemen aan dit derde Dromdictee is aanmelding vooraf noodzakelijk.

 

€ 7,50